Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rânduiala în vigoare a Bisericii Ortodoxe Române cu privire la slujba înmormântării pruncilor nebotezați

Rânduiala se găsește în Temeiul Cancelariei Sfântului Sinod nr. 3911/14 iunie 2016, în legătură cu introducerea în cărțile de cult a unor Îndrumări privind înmormântarea pruncilor nebotezați.

Îndrumări privind înmormântarea pruncilor nebotezați

Potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înmormântarea pruncilor morți nebotezați se va săvârși la cererea părinților (părintelui) de confesiune creștin ortodoxă, ținându-se cont de următoarele:

  • La înmormântarea pruncilor morți nebotezați, cărora nu li s-a citit nici rugăciunea punerii numelui în ziua a opta după naștere, se va urma rânduiala următoare, lângă mormânt:

Un singur preot, punând numai epitrahilul, va da binecuvântarea mică. După ce se cântă Sfinte Dumnezeule… (de trei ori), se rostesc celelalte rugăciuni începătoare, apoi preotul citește Evanghelia de la Slujba înmormântării pruncilor și rostește: Domnului să ne rugăm! Apoi citește Rugăciunea de consolare a celor îndoliați și face otpustul mic. Preotul va ține apoi un scurt cuvânt pastoral în care va aminti și despre necesitatea săvârșirii Tainei Sfântului Botez pentru prunci. La punerea în mormânt, preotul aruncă pământ peste sicriu, zicând: Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea.

  • La înmormântarea pruncilor morți nebotezați, dar cărora li s-a citit rugăciunea punerii numelui în ziua a opta după naștere, se va urma rânduiala următoare, lângă mormânt:

Un singur preot, purtând numai epitrahilul, ba da binecuvântarea mică. După ce se cântă Sfinte Dumnezeule… (de trei ori), se rostesc celelalte rugăciuni începătoare, se citește Psalmul 90 și se cântă, din Canonul și de la Slujba înmormântării pruncilor, Irmoasele Cântărilor 3, 6 și 9; se citesc Apostolul și Evanghelia de la Slujba înmormântării pruncilor, după care preotul rostește: Domnului să ne rugăm! Apoi citește:

Rugăciunea de consolare a celor îndoliați

Doamne al puterilor, Cel ce ești alinarea celor întristați și mângâierea celor ce plâng și sprijinitorul tuturor celor slabi la suflet, mângâie cu milostivirea Ta pe cei cuprinși de plângere pentru cel răposat; vindecă toată durerea care este pusă acum în inima lor, primește-le rugăciunile și ridică-i prin încrederea în milostivirea Ta, pentru că și acesta, care a părăsit viața pământească, se află încredințat iubirii Tale părintești. Că Tu ești nădejdea tuturor și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În locul slujbelor de pomenire, dacă sunt solicitate, se va săvârși aceeași Rânduială, care s-a săvârșit la mormânt.

Sfântul Sinod a aprobat textul Îndrumărilor privind înmormântarea pruncilor nebotezați și tipărirea lui în noile ediții ale Molitfelnicului, Aghiasmatarului și Panihidei.

Lasă un comentariu